Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena i se zpětným účinkem

Dne 25. 9. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Zrušené zákonné opatření Senátu upravovalo daň z nabytí nemovitých věcí.

S účinností od 26. 9. 2020 se daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty nemovité věci ruší, a to zpětně.

Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, nebo kdo nabyl vlastnické právo k nemovité věci neevidované v katastru, v době od 1. 12. 2019 a později. Jde o období, v němž byla na základě liberálního balíčku Ministerstva financí odsunuta povinnost podání daňového přiznání a placení daně. Osoby, které tohoto „generálního pardonu“ využily se tak již podáním daňového přiznání ani placením daně nemusejí zabývat. Tato povinnost jim odpadá. Ten, na koho se zrušení daně podle zákona č. 386/2020 Sb. vztahuje a daň už zaplatil, může žádat o vrácení přeplatku na místně příslušném finančním úřadě. K vrácení přeplatku má dle daňového řádu dojít do 30 dnů od podání žádosti. Přeplatek lze také použít k úhradě jiné vzniklé daňové povinnosti.

Uveďme si praktický příklad. Pokud tedy zákon daň z nabytí nemovitých věcí ruší u převodů, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později, pak:
 
  • pokud byl návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy doručen katastrálnímu úřadu 1. 11. 2019 a katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu 20. 11. 2019 (tzn. vklad byl proveden k 20. 11. 2019 s právními účinky k 1. 11. 2019), lhůta pro podání daňového přiznání uplynula 20. 2. 2020 a zrušení daně nelze zpětně uplatnit
 
  • pokud byl návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy doručen katastrálnímu úřadu 1. 11. 2019 a katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu 20. 12. 2019 (tzn. vklad byl proveden k 20. 12. 2019 s právními účinky k 1. 11. 2019), lhůta pro podání daňového přiznání uplynula dnem 31. 3. 2020 a daň je zrušena. Pokud ji ještě kupující nezaplatil, platit už nebude muset. Pokud již daň zaplacena byla, je oprávněn podat žádost o vrácení přeplatku daně. 


Zákon č. 386/2020 Sb. mění s účinností od 1. 1. 2021 také zákon o daních z příjmů.

Změna přináší prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení od daně z příjmů fyzických osob ze stávajících 5 na 10 let. Prodloužení časového testu se vztahuje na nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky.

Další změnou je snížení maximálního odpočtu úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení (tzv. hypotéky) jako nezdanitelné části základu daně z původních 300.000,- Kč na 150.000,- Kč, a to pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2021.