Ceny služeb

Dbáme na to, aby cena za vyřízení Vaší věci byla od počátku transparentní.

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, takzvaný advokátní tarif.

Odměnu za vykonané služby je možné si také sjednat smluvně v rámci smlouvy o poskytování právních služeb, kdy výše odměny je individuální dle okolností jednotlivého případu. Výše odměny se odvíjí od charakteru a časové i odborné náročnosti právní služby. Přihlíží se také k hodnotě projednávané věci. Smluvní odměnu je možné sjednat jako hodinovou, úkonovou či celkovou za dokončení dohodnuté právní služby. Při převzetí věci obvykle bývá účtována záloha na pokrytí právních služeb spočívajících v nastudování věci a navržení variant řešení.

V případě zájmu o dlouhodobé poskytování právních služeb nabízíme sjednání zvýhodněné paušální odměny.

Chcete-li znát cenu za vyřízení Vaší věci, kontaktujte nás. 
         

Neváhejte nás kontaktovat