DĚDICKÉ PRÁVO

Pomůžeme Vám s vyřízením pozůstalosti a zastoupíme Vás v dědickém řízení. Poradíme, jak vydědit potenciálního dědice, a zda jsou k tomu splněny zákonné podmínky. Zajistíme pro Vás také sepis závěti.

Právní pomoc v této oblasti práva je specifická, úzce specializovaná a vzhledem k citlivosti tématu vyžaduje porozumění ze strany advokáta a jeho osobní přístup. Naše advokátní kancelář Vám toto poskytne bez dalšího. Společně dosáhneme Vašeho cíle.
 

Právní pomoc nabízíme především v těchto situacích:

  • zastoupení v dědickém řízení neboli v řízení o pozůstalosti a v dědických sporech
  • poskytování právního poradenství při sepisu pořízení pro případ smrti neboli závěti, dědických smluv či listin o vydědění
  • příprava a sepis pořízení pro případ smrti, dědické smlouvy a listiny o vydědění   
  • příprava majetku na předání dědicům - dědický plán
Neváhejte nás kontaktovat