OSTATNÍ OBLASTI

Poskytneme Vám odbornou právní pomoc také v těchto dalších oblastech práva.

 

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • právní poradenství poškozeným
 • zastoupení poškozeného v adhezním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové újmy
 • právní pomoc při podání vysvětlení nebo výslechu osoby jako svědka
 • sepis trestního oznámení
 • sepis veškerých podání včetně opravných prostředků
 

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A ŘEŠENÍ DLUHŮ

 • právní pomoc při vymáhání pohledávek
 • příprava dokumentace pro zajištění pohledávek
 • revize smluvní dokumentace s ohledem na posílení postavení při vymáhání pohledávek
 • právní poradenství k probíhající exekuci
 • sepis podání/návrhů na přerušení či zastavení exekuce
 • zastoupení v exekučním řízení
 

PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

 • právní poradenství při řešení přestupků a dopravních nehod
 • zprostředkování kontaktu s osobami poškozených a sjednání narovnání právních vztahů
 • zastoupení v řízení před správním orgánem
 • zastoupení v řízení před správním soudem
   

PRACOVNÍ PRÁVO

 • komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
 • sepis pracovních smluv či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • poradenství a zastoupení při skončení pracovního poměru výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru a související problematika odstupného
 • sepis vnitřních předpisů zaměstnavatelů
 • odpovědnost za škodu zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru
 

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

 • zakládání obchodních společností
 • převod obchodního podílu
 • úprava vnitřních poměrů společnosti změnou zakladatelských listin, společenských smluv či stanov včetně zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku
 • zastupování v soudním řízení
Neváhejte nás kontaktovat