Právní aktuality

Kupní smlouva na nemovitost - na co si dát pozor

Kupní smlouva je klíčovým dokumentem pro nabytí vlastnictví k nemovitosti, typicky rodinnému domu, pozemku či souboru nemovitostí. Kupní smlouvu upravuje občanský zákoník, který v § 2079 a násl. a v § 2128 a násl. vymezuje základní náležitosti, které kupní smlouva musí obsahovat, aby byla platná. Kupní smlouva na nemovitost musí mít písemnou formu, podpisy na ní musejí být úředně ověřeny a účinky převodu nastávají až vkladem...

Aktualizováno: 02.05. 2021

Více informací

Další novinky:

VZOR KUPNÍ SMLOUVY...

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOST - VZOR Jméno a příjmení, narozen ___________, bytem...

Více informací

ROZVOD V DOBĚ...

Uvažujete o rozvodu manželství a říkáte si, jestli je to teď, v době CORONA krize, vůbec možné?...

Více informací

Lex Voucher a na co...

V souvislosti s celosvětovou pandemií COVID - 19 a přijatými opatřeními omezujícími nejen...

Více informací

Daň z nabytí...

Dne 25. 9. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné...

Více informací

Co Vás čeká při...

K rozvodu manželství v České republice může dojít pouze rozhodnutím soudu, a to na návrh jednoho...

Více informací