RODINNÉ PRÁVO

Uzavření manželství je významným životním milníkem a do majetkové sféry nastávajících manželů s sebou přináší zásadní změny. Z pohledu majetku s manželstvím vzniká takzvané společné jmění manželů a zjednodušeně lze říci, že až na výjimky jsou věci nabyté za trvání manželství společné. To platí i pro dluhy.

Tento zákonný majetkový režim je možné smluvně vyloučit. Uzavřením smlouvy předejdete složitému vypořádání majetku při/po rozvodu manželství, snížíte rizika podnikatelské činnosti jednoho z manželů nebo vyloučíte z režimu společného jmění výlučné dluhy či majetek. Způsobů je mnoho a důsledky zásadní. Srozumitelně Vám řekneme, jaké máte možnosti a s důrazem na Vaši individuální situaci pomůžeme Váš manželský majetkový režim upravit tak, aby odpovídal Vašim potřebám.

Samotné vypořádání společného jmění manželů při rozvodu je podle našich zkušeností velice komplikovanou záležitostí. Proto tento právní krok doporučujeme nepodceňovat a řešit s odborníky. Tak jako již mnoha našim klientům i Váš nárok vyhodnotíme a pomůžeme Vám zjistit, jestli Vám vzniká právo na vyšší podíl z vypořádání majetku. Vypořádání provedeme komplexně a s důrazem na zajištění všech Vašich nároků. 

Pokud Vás čeká rozvodové řízení, připravíme vše potřebné, aby řízení proběhlo rychle a hladce. Vždy doporučujeme tzv. smluvený rozvod, někdy označovaný jako rozvod dohodou, ale ne vždy je to možné. I v takovém případě pro Vás zajistíme komplexní právní servis, zastoupíme Vás při jednání s druhým z manželů, v rozvodovém řízení, v řízení o úpravu poměrů k dětem i v řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Máte-li děti, nejednou zřejmě budete účastníkem zmíněného řízení ve věcech péče o děti. Řešení těchto právních záležitostí, zejména pokud jde o nezletilé děti, vyžaduje specifický přístup. V řízení je vždy kladen důraz na zájem dítěte. Vzhledem k našim rozsáhlým zkušenostem v této oblasti a díky vynikající orientaci v rozhodovací praxi soudů, známe dané právní prostředí a pomůžeme i Vám dosáhnout Vašeho cíle. 

Budeme Vám oporou i v těchto situacích:

  • sepis předmanželské a manželské smlouvy o úpravě majetkového režimu
  • zastoupení při rozvodu manželství dohodou i při sporném rozvodu včetně přípravy kompletní dokumentace
  • zastoupení v řízení o úpravu poměrů k dětem - péče o dítě a styk s ním, úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem včetně vymáhání dlužného výživného
  • zastoupení při vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů neboli společného jmění manželů
  • zastoupení v řízení o výživné mezi manžely a rozvedenými manžely
  • zastoupení v řízení o určení nebo popření otcovství
  • zastoupení v opatrovnických řízeních
Neváhejte nás kontaktovat